Graniterosionsformer vid Haptagai väster om läger nr. VII. 15.9. 1917

Nära Haptagai norr om Ha-Kem ca 60km väster om Tere-Khol syns dessa intressanta granitformationer.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.014
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, lärkträd, granit
Språk: Svenska
Historia
Tid: 15.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer