Genom Sajanerna. 4.10. 1917

Före den egentliga bergskedjan har Jenissej ätit sig djupt in i den skifferartade bergarten.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.105
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
strömmande vatten, älvar, raviner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer