Första nattlägret efter Bjelotsarsk. 28. 7. 1917

Från Bjelotsarsk färdades Hans Hausen och Eric Lindén mot sydväst mot Eleges källflöden för att rekognosera Tannu-Ola bergen från väster mot öster.Bilden är tagen förrän man kommit till den ändlösa steppen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.028
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ek, skog, buskar, stepp, sadlar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 28.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer