Förberedelse till avresa från Alenja retschka. 9.7. 1917

Vid skjutshållet Alenja retschka håller expeditionen på att lasta tarantasser och telegor.På den främsta telegan syns bromsrepet till framaxeln.Vid samma telega står också expeditionsledaren Jakob Johannes Sederholm.Vid den mittersta telegan står Helge Backlund och vid dörren till stationshuset arbetsledaren Dimitri Maximovitsch Gubanov. Stationen är prydd med snickarglädje.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.024
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
inhägnader, ryssar, forskningsresande, stockhus, hästfordon, gästgiverier, kalhyggen
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer