Från övre loppet av Bren. 8.8. 1917

Vid floden Bren gjordes en inmutning på guld och Bren var en reserutt mot stäppområdena norr om Tannu-Ola.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.031
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, moln, floddalar, strömmande vatten, erosion, buskar, gran, branter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer