Från ångbåtsresan Krasnojarsk-Minussinsk. 23.6. 1917.

Ett skifferartat berg från devon-perioden vid Jenissej.Bilden tagen från hjulångaren Rossija på väg från Krasnojarsk mot Minussinsk.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.065
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, erosion, älvar, skiffrar, raviner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 23.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer