Från ångbåtsresan 20.6. 1917

Från hjulångaren Rossija fotograferades strandvyerna flitigt.Hjulångaren Rossija finns numera,2016,som museifartyg i Krasnojarsk.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.126
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, älvar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer