Från Voronins guldvaskerier. 10.8. 1917

Flere ryska företagare hade små guldvaskerier på olika håll i Tuva, här i övre loppet av bifloden Tapsa.Expeditionen undvek att göra inmutningar nära de etablerade vaskerierna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.124
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, guldvaskning, arbetsredskap, stockhus, stenar (naturligt objekt), hästfordon
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer