Från Ural 13.6. 1917

Från Transsibiriska järnvägens tågfönster troligen Ural-floden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.003
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
öar, berg, skog, floddalar, erosion, buskar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer