Från Ural 13.6. 1917

Från tågfönstret en bild av Ural-floden troligtvis.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.002
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, floddalar, erosion, gran
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer