Från Ural 13.6. 1917

En bild från Transsibiriska järnvägen när tåget söker sig över Ural-bergen.På bilden troligen Ural-floden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.001
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
järnvägar, berg, skog, floddalar, buskar, tåg
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer