Från Ural 13.6. 1917

En bild tagen från tåget i de flacka Uralbergen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.003
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
stockhus, björk, taiga, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer