Från Tannu-Ola. 12.9. 1917

En bild från sluttningen av Tannu-Ola troligen ganska långt mot öster nära den stora mongoliska vägen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.185
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, erosion, skogsdöd, gran, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 12.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer