Från Sajanerna. 8.7. 1917

Sajanvägen var ställvis otroligt stenig och var besvärlig för hästarna.Bilden är tagen högt uppe nära skogsgränsen och i närheten Malaja Oja.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.023
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, vägar, gran, stubbar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer