Från Sajanerna några verst efter Malaja Oja. 8.7.1917

Expeditionen håller en paus vid en blomsteräng vid den nybyggda sajanvägen högt uppe i bergen.Blommorna består av rhododendron,trollius sibirica och orkidéer.Den svaga vägkanten är utmärkt med vässade pålar.Aradanbergen skymtar i bakgrunden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.021
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
blommor (växter), berg, skog, vägar, forskningsresande, gevär, ryttare, häst
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer