Från Rådjursdalen 28.8.1917

I Rådjursdalen märker man att skogsbete håller terrängen öppen.Betesdjuren är både vilda och tama. Jaktintresserade expeditionsmedlemmar var ofta där.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.121
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ängar, lärkträd, björk, dalar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 28.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer