Från Maximovka. 10.9. 1917

I byn Maximovka ser man en ladugårdsbyggnad och framför den några telegor.Taken är platta och torvklädda eftersom nederbörden på steppområdena är endast ca 200 mm per år. Ladugårdsbyggnaderna 2016 ser likadana ut.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.181
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
hund, ryssar, forskningsresor, fönster, gårdsplaner, staket, kärror, ladugårdar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer