Från kammen av Tannu-Ola. 11.9.1917

Tannu-Ola består av flera bergsryggar och från den nordligaste är bilden tagen mot söder och den mongoliska gränsen.Bergsryggarna är över trädgränsen och här på bilden har det snöat.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.064c
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, gran, snö, bergstrakter, dalar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer