Från Jenissej. 4.10. 1917

På flottan syns Steinar Foslie med skärmmössa och lotsen Bruhanov med hatt.Vid köket troligen Torsten Hasselstöm och Eric Lindén.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.184
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, forskningsresor, forskningsresande, floddalar, strömmande vatten, geologer, branter, flotta, eldstäder
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer