Från Jenissej. 2.10. 1917

Ett skiktat devonberg framträder vid färden neråt mot Sajanerna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.127
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
strömmande vatten, erosion, buskar, bergarter, flotta, åror
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer