Från Jenissej. 2.10. 1917

På vägen mot Sajanerna fotograferades intressanta bergsformationer.Här ett bergsmassiv med inslag av vit marmor.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.126
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, marmor, strömmande vatten, bergarter, flotta, åror
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer