Från Jenissej ångbåtsresan. 20.6. 1917

På väg uppströms från Krasnojarsk mot Minussinsk med hjulångaren Rossija.Rossija finns fortfarande kvar i Krasnojarsk som museifartyg,2016.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.004
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, floddalar, strömmande vatten, buskar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer