Från Jenissej väster om Bjelotsarsk. 2.10. 1917

Flottan är på väg mot byn Schagonar några kilometer väster om Bjelotsarsk.Byn är flyttad ca. tre kilometer söderut p.g.a. att Jenissej dämts upp.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.124
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, strömmande vatten, buskar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer