Från Jenissej 21.6.1917

Ångbåten Rossija stannade på många ställen vid primitiva bryggor.Till höger på bilden ser man den långa landgången och bilden domineras av ett eroderande skifferberg.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.021
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, berg, erosion, bryggor, grus
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer