Från Jenissej 21.6.1917

På ångbåtsresan från Krasnojarsk mot Minussinsk fotograferades intressanta berg.Här ett skifferartat berg troligen från devon.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.020
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, floddalar, erosion, buskar, bergarter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer