Från flottan. 3.10. 1917

En interiör från flotten.Personerna på bilden är fr.vänster troligen Hans Hausen,Thord Brenner, Ingemar Tennberg krypande,Håkan Kranck läser i anteckningsboken och Eric Lindén längst till höger.På bilden syns också två instrumentväskor.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.099
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, forskningsresande, älvar, bagage, flotta
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer