Flotten på Jenissej 4.10.1917

Flotten på väg mot Minussinsk före genombrottet i Sajanska bergskjedjan.I mitten på flotten syns bergsingenjör Grahowsky med vit skjorta och väst. Rottingskistan ,som ännu finns bevarad hos C-J Lindén syns i fören på flotten.Bilden tagen från en roddbåt som Ingemar Tennberg ror.Lotsen Bruhanovs hästar syns i aktern.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.146
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, berg, forskningsresande, strömmande vatten, erosion, häst, flotta, åror, kistor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer