Flottan i Bjelotsarsk. 1.10. 1917

Flottan har anlänt till Uluk-Kem vid huvudstaden Bjelotsarsk och håller en paus för att bl.a. lasta lotsen Bruhanovs tre hästar.Troligen är Steinar Foslie gående framför flotten.Eric Lindén är längst till höger vid eldstaden.Flotten har tagit i land vid södra stranden av Jenissej.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.121
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, forskningsresande, strömmande vatten, häst, bagage, flotta, åror, strandlinje
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer