Flottan i Bjelotsarsk 1.10.1917

Flottan har tagit iland vid Asiens mittpunkt i Bjelotsarsk och väntar på att tarantassen och telegorna samt lotsen Bruhanovs hästar skall lastas.Till höger om flottan syns flere andra flottar i väntan på att bli färdigbyggda och lastade.I bakgrunden syns det stora kolberget vid Bei-Kems mynning.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.031
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, forskningsresande, älvar, åror, kistor, ämbare, eldstäder, kol, flottar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer