Flodångare bogseras upp åt mot Minussinsk. juni 1917

Hjulångaren Rossija hade fått maskinfel och blev av den orsaken bogserad av en ångbogserare.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 X
Signum: X.2
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
öar, berg, strömmande vatten, bogserbåtar, flodbåtar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer