Floden Seilikem i Tannu-Ola. 5.8. 1917

Floden Selju-Kem är biflod till Eleges och rinner upp högst i den första bergsryggen från norr av Tannu-Ola.Tannu-Ola består av flera paralella bergsryggar från öster till väster.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.040
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, strömmande vatten, gran, raviner, flyttblock
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer