Floden Bren . 7.9. 1917

Floden Bren eller Buren-Aksy är ett vattendrag som går genom taigan från söder och utmynnar i Ha-Kem,en bit väster om Hlebnikova.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.097
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, strömmande vatten, buskar, sandbankar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer