Ett besök vid lägret Bren 5.8.1917

Kortare sträckor red tuvanerna ofta på sin boskap.Boskapen korsades ofta med jakar varvid man fick utomordentliga lastdjur och rasen kallades sarlyk.Platsen är nära floden Bren där expeditionen slog läger.Floden heter idag,2016, Buren-Aksy och är en biflod till Ha-Kem från söder.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.033
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, ängar, urbefolkning, buskar, seldon, tjurar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer