Eric Lindén i Sibirien 1917

På vägen mot Urjanhaj blev Eric Lindén fotograferad i ett nybyggt gästgiveri.I bältet hänger Kodakkameran och vid sidan en 9mm Mauser pistol nr 1576 i sitt träfordral.Forskningsredskap finns i de båda resekappsäckarna,bl.a. avvägningsinstrument.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 X
Signum: X.1
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresande, bagage, kameror, pistoler, gästgiverier
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer