Dshivei 6 verst från förgreningsstället med Sidsim. 13.8. 1917

Expeditionen färdas längs bäcken Schivei som är ett biflöde till Sizim.Denna bild är tagen ca. 6 km från mynningen av Schivei.Expeditionen håller här en paus och har tagit näver för att tända brasa.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.036
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer