Dshivei 7.9.1917

Thord Brenner företog en expedition mot gränssjön Tere-Khol.Denna bild är tagen vid Shivei,en biflod till Ha-Kem.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.055
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ängar, forskningsresande, häst, lärkträd
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer