Dshagyttai-kul. 10.9. 1917

Vid expeditionen mot Tannu-Ola delade man upp sig i grupper vid sjön Chagyttai-khol.Bilden är tagen vid sjöns nord-västra strand och på bilden syns fr. vänster Helge Backlund,Ingemar Tennberg och längst till höger Hans Hausen med hatt.Bakom sjön ser man den mäktiga Tannu-Ola bergskedjan som Hausen möjligen håller på att avbilda.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.165
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, sjöar, forskningsresande, stepp, häst, sadlar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer