Buiba 9.7.1917

Floden Buiba är en smältvattensflod som har sin början högt uppe i Sajanerna och mynnar ut i Stora Jenissej.Vid floden Buiba fanns också ett fångläger varifrån arbetskraften till bygget av sajanvägen togs.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.034
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
strömmande vatten, erosion, taiga, raviner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer