Brukssamhället 21.7. 1917

Vid Tapsa-floden en biflod till Bei-Kem hade Innokenti Safijanov ett guldvaskeri.Safijanov var också politiskt aktiv i Tuvas självständighetssträvanden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.012
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
broar, berg, skog, fönster, stockhus, träkonstruktioner, ved, brunnar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer