Bruhanovs troika. 4.10. 1917

Lotsen Bruhanov hade med sig sina tre hästar på forsfärden och också en tarantass för att kunna ta sig tillbaka till Bjelotsarsk från Minussinsk.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.179
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, strömmande vatten, erosion, häst, betsel, flotta
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer