Bruhanov 2.10.1917

Flotten startklar nära Bjelotsarsk och lotsen Bruhanov sitter på bagaget mitt på bilden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.185
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, lotsar, forskningsresande, strömmande vatten, buskar, flotta, åror, kistor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer