Bren, första inmutningsstället. 4.8. 1917

Floden Bren är en biflod till Ha-Kem från söder.Där gjordes den första inmutningen på guld.Bren heter idag Buren-Aksy, 2016.Floden användes som färdled mot steppen norr om Tannu-Ola bergen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.167
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skogar, berg, strömmande vatten, buskar, gran
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer