Bren 5.8.1917

Floden Bren är en biflod till Ha-Kem från söder.Floden Bren användes som orientering för att komma till steppen mot Tannu-Ola bergen.Här gjordes också inmutningar.Vägen mot väster går ännu idag,2016, delvis längs Buren-Aksy.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.168
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
öar, forskningsresor, skog, floddalar, forsar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer