Bjelotsarsk. 1.10. 1917

Vy över den nya huvudstaden i Urjanhai. På bilden syns den halvfärdiga kyrkobyggnaden och guvernör Grigorievs residens.Huvudstaden bestod vid den här tiden av några få stockhus.Bilden är tagen från flotten och visar södra stranden.Längst till vänster syns huvudet av arbetaren Tjurnov och vid styråran i fören två andra ryska arbetare.Längst till höger syns troligen telegrafstationen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.091
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, älvar, flotta, åror, stövlar, telegraf, helgedomar, förvaltningsbyggnader
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer