Berg vid Jenissej. 3.10. 1917

För framtida forskningar fotograferades olika bergsformationer från flodresan.Denna bergsklack är möjligen Baibulun.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.137
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
öar, berg, strömmande vatten, buskar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer