Berg vid Jenissej 2.10.1917

Från flotten togs bilder av Jenissejs strandberg.Denna bild är tagen nära byn Shagonar.Shagonar är numera flyttat ca. 3 km söderut eftersom Jenissej är uppdämd.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.130
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, floddalar, forsar, branter, skiffrar, strandlinje
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer