Baibulun 2.10. 1917

I början av flottfärden mot Minussinsk avbildades intressanta berg,här av konglomerat-typ.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.093
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, strömmande vatten, bergarter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer