Backlund och Strandström i Sajanerna. 7.7. 1917

På sajanvägen går Eskil Strandström med händerna i fickorna och bredvid honom möjligen Helge Backlund som snavar på den ojämna vägen.Bakom herrarna vid vägkanten är en brotrumma utmärkt med vässade pålar och rakt bakom Strandström syns en telegrafstolpe.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.012
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer