Backlund framför Hlebnikovs hus

September 1917 (ev.21.9.) Hlebnikova, nära Bel-Bei, Urjanhaj (Tuva), Ryssland. Fotograf Kenneth Wrede.
Helge Backlund var en skicklig vetenskapsman och praktiskt lagd. Han var född och uppvuxen i Ryssland och var anställd som geolog vid vetenskapsakademin i St.Petersburg. Han kunde hantera den besvärliga ryska byråkratin så att expeditionen fick någorlunda arbetsro.På bilden syns Helge Backlund och bakom honom Karlo Karlovitsch som håller på att spänna för tarantassen. September 1917 ev.21.9. Fotograf Kenneth Wrede.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.080
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
fönster, stockhus, sadeltak, betsel, bälten, vagnar, rotting
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer