Av eld härjad skog i Sajanerna. 9.7. 1917

I Tuva och Hakassien var skogsbränder mycket vanliga och är det ännu i denna dag.2015 brann tusentals kvadratkilometer och många byar förstördes och mänskoliv krävdes.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.024
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, snö, stubbar, skogsbränder
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer